สล็อตแตกง่ายกีฬาเพื่อดึงดูดเยาวชนในอียิปต์

สล็อตแตกง่ายกีฬาเพื่อดึงดูดเยาวชนในอียิปต์

กีฬายังคงเป็นหนึ่งในวิธีการหลักของ Terre des hommesสล็อตแตกง่าย (Tdh) ในอียิปต์ในการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตสังคมของเด็กและเยาวชน การเสริมอำนาจและการพัฒนาหลักสูตรกีฬาเพื่อการคุ้มครองประกอบด้วยเสาหลักห้าประการของความเป็นอยู่ที่ดี ได้แก่ ความปลอดภัย การเชื่อมต่อ ความคุ้มค่า ความเคารพ และความหวัง นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังสอนทักษะความเป็นผู้นำและการใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมด้านกีฬาและการเคลื่อนไหวที่ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งเหมาะสมกับความสนใจที่หลากหลายของเด็กและเยาวชน 

หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายหลักสามประการ

การคุ้มครองเด็กซึ่งพยายามเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการปกป้องเด็กและลดปัจจัยเสี่ยงจากการถูกล่วงละเมิด การละเลย การแสวงประโยชน์ และความรุนแรงการ เสริมอำนาจเยาวชนซึ่งระบุและสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินและศักยภาพของคนหนุ่มสาว ทำให้พวกเขาสามารถดำเนินกิจกรรมด้วยการสนับสนุนจากชุมชนที่ตนเชื่อถือกีฬาเพื่อการพัฒนา และสันติภาพซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือข้ามวัฒนธรรมและชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นกีฬาและศิลปะเพื่อการคุ้มครอง

โครงการกีฬาและศิลปะเพื่อการคุ้มครองของ Tdh (SA4P) มุ่งเน้นไปที่เด็กอียิปต์และผู้ลี้ภัยอายุ10-17ปี โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลและกิจกรรมกีฬาประจำสัปดาห์ด้วยการฝึกจิตสำนึกและการอภิปราย ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การล่วงละเมิดประเภทต่างๆ และวิธีที่เด็กและเยาวชนสามารถป้องกันตนเองและรายงานได้ในปี พ.ศ. 2564 เด็กและเยาวชน 257 คนเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่นทางจิตสังคมและความรู้สึกเชื่อมโยง ความปลอดภัย ความเคารพ คุณค่าในตนเอง และความหวัง

“เมนแนน ลูกสาวของฉัน ได้รับประโยชน์อย่างมากจากกิจกรรมกีฬาและการอภิปรายกลุ่มที่พวกเขามี เธอได้เรียนรู้สิ่งใหม่มากมาย เธอมีพลัง สนุกสนานมากขึ้น มีสังคม และที่สำคัญที่สุด ฉันเห็นว่าเธอมีความสุขมากขึ้น”ราชีดากล่าว แม่ของ Mennan อายุ 12 ปีจากซูดานโครงการกีฬาและศิลปะเพื่อการคุ้มครองยังทำงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางเทคนิคและความเป็นผู้นำของครูกีฬาในโรงเรียนของรัฐและชุมชนผู้ลี้ภัย เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนอย่างแข็งขันในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมกีฬาและศิลปะในปี 2020 โครงการได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 19 คนจากกระทรวงศึกษาธิการในอียิปต์ รวมถึงครูกีฬา หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่การมีส่วนร่วมของชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการด้านการศึกษา การฝึกอบรม

ยังรวมถึงผู้ปกครองและผู้นำชุมชนท้องถิ่นด้วย

ในปี 2564 มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 200 คน มีการจัดกิจกรรมกีฬาระหว่างรุ่น โดยผู้ปกครอง ครู และผู้นำชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากับลูกๆ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างเด็กกับครอบครัวและชุมชนของพวกเขาการเสริมพลังชุมชนและการเคลื่อนย้ายผู้ลี้ภัย

ในระหว่างการสนทนากลุ่มในปี 2020 กับเยาวชนผู้ลี้ภัยและกลุ่มชุมชนในหัวข้อเยาวชนที่มีความเสี่ยง หนึ่งในข้อตกลงที่สำคัญคือความจำเป็นในการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนเหล่านี้กับส่วนที่เหลือของชุมชน

การเสริมพลังชุมชนและการเคลื่อนย้ายผู้ลี้ภัยในอียิปต์ (CEP) เริ่มวางแผนที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มเยาวชนสี่กลุ่มผ่านการฝึกอบรมด้านกีฬาสำหรับหลักสูตรการคุ้มครอง ตลอดจนจัดหาทรัพยากรเพื่อดำเนินกิจกรรมกีฬากับเยาวชนที่ระบุอยู่ในกลุ่มเสี่ยงขณะนี้มีการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับกลุ่มต่างๆ นอกเหนือจากการสนับสนุนการเช่าสนามเด็กเล่นและสนามในพื้นที่ที่กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ตั้งอยู่ เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินกิจกรรมกีฬาได้หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมภายในสิ้นเดือนสิงหาคม การฝึกอบรมจะช่วยให้ผู้นำเยาวชน 24 คนที่เข้าร่วมสามารถเพิ่มทักษะในการออกแบบ ดำเนินการ และติดตามกิจกรรมการป้องกันตามกีฬาเหล่านี้

“ฉันคิดว่ากีฬามีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างมาก มันสามารถเติมเต็มความว่างเปล่าที่เยาวชนบางคนต้องทนและไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังแทนที่ด้วยความมั่นใจและความทะเยอทะยานที่ดี สังคมที่ใส่ใจเรื่องกีฬาเป็นสังคมที่มีสุขภาพดี ตระหนักรู้ และสามารถทำงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าได้”เอสแลม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 24 ปีจากซูดานกล่าว

ความยั่งยืนของโครงการ

โครงการ Tdh ทั้งหมดดำเนินการโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถของเด็ก เยาวชน ผู้ดูแล และชุมชนเป็นอันดับแรก เพื่อให้แน่ใจว่าประโยชน์ของกิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นจะส่งผลต่อพวกเขาต่อไป นี่คือเหตุผลที่กิจกรรมกีฬาทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่นำโดยเด็กและเยาวชน ผ่านแบบฝึกหัดการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและการฝึกอบรมที่ช่วยให้เยาวชนมีเครื่องมือและทักษะในการจัดกิจกรรมร่วมกับเพื่อนและชุมชนด้วยตนเอง

เยาวชนและเด็ก ๆ จะได้รับบทบาทความเป็นผู้นำด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้มั่นใจว่าพวกเขารู้สึกปลอดภัย มีค่าควร เชื่อมโยงถึงกัน ได้รับความเคารพ และมีความหวังสำหรับอนาคตที่ดี ความผาสุกและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงตนเองและชุมชนโดยนำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาปรับใช้กับชีวิตของพวกเขาสล็อตแตกง่าย