666slotclubความเท่าเทียมทางสุขภาพผ่านกีฬา

666slotclubความเท่าเทียมทางสุขภาพผ่านกีฬา

โครงการ Grassroot เป็นองค์กรในชุมชนที่ทำงาน666slotclubร่วมกับเยาวชนในเมืองและนักกีฬาในวิทยาลัยเพื่อจินตนาการถึงผลกระทบที่กีฬาจะมีต่อเยาวชนและการศึกษาด้านสุขภาพในฐานะผู้ประสานงานโครงการใหม่ล่าสุดของ The Grassroot Project (TGP) เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมเขียนบทความนี้เพื่อเน้นย้ำถึงงานที่เราทำในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่พลิกโฉมผลกระทบของ

กีฬาที่มีต่อเยาวชนและการศึกษาด้านสุขภาพ

ในฐานะมืออาชีพและนักกีฬารุ่นเยาว์ เราตระหนักดีถึงจุดแข็งของเราในการรวมนักกีฬาระดับวิทยาลัย ร่วมมือกับนักการศึกษาในท้องถิ่น และส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมต้นสามารถส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีผ่านพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของกีฬา เราเชื่อว่าโรงเรียนและความร่วมมือระดับชุมชนสามารถให้อำนาจเยาวชนใน DC ในการตัดสินใจเลือกด้านสุขภาพอย่างมีสติ ซึ่งลดอุบัติการณ์ของโรคเรื้อรังและโรคติดเชื้อให้เหลือน้อยที่สุดTGP คือใคร 

TGP เป็นองค์กรส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนที่ใช้หลักสูตรด้านกีฬาเพื่อสร้างจินตนาการใหม่ด้านสุขภาพและความเท่าเทียมด้านสุขภาพในสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมในระยะเวลา 3 ปีที่ครอบคลุม โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นสำคัญและ องค์ประกอบของสุขภาพกายและโภชนาการ (ระดับ 6) สุขภาพทางเพศ (ระดับ 7) และสุขภาพจิต (ระดับ 8)

TGP รับสมัครและฝึกอบรมนักกีฬา NCAA D1 จากมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกัน เช่น George Washington, Georgetown, American และ Howard เพื่อช่วยนำเสนอโครงการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ในเมืองที่เผชิญกับวิกฤตด้านสาธารณสุขจำนวนมาก เรากำลังใช้กีฬาและนักกีฬาเป็นเวทีในการให้ความรู้แก่เยาวชน ทำลายความเงียบในหัวข้อต้องห้าม และเชื่อมโยงเยาวชนและครอบครัวของพวกเขากับบริการด้านสุขภาพที่สำคัญ 

การกำหนดบริบท DC

เยาวชนสหรัฐอย่างน้อย 95% ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียน โดยเฉลี่ยนักเรียน DC ใช้เวลาอย่างน้อย 7 ชั่วโมงในโรงเรียนเป็นเวลาประมาณ 180 วันในแต่ละปี สถิติเหล่านี้เน้นย้ำถึงบทบาทของโรงเรียนและนักการศึกษาในการเติบโตส่วนบุคคล ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม อารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบในการพัฒนานักเรียน และกำลังผลักดันให้โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายและมาตรฐานสุขศึกษาที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน 

การประเมิน CDC ระดับชาติปี 2017 พบว่ามีเพียงครึ่งหนึ่งของเขตการศึกษาในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย และมากกว่าหนึ่งในสามในระดับประถมศึกษาเท่านั้นที่เป็นไปตามมาตรฐานสุขศึกษา เมื่อรับทราบถึงสถิติที่ต่ำและธรรมชาติของ PE และสุขศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน โรงเรียนจะได้รับประโยชน์จากองค์กรด้านสุขภาพในชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีส่วนร่วมTGP กำลังช่วยให้โรงเรียนบรรลุมาตรฐานด้านสุขภาพ โดยผ่านความร่วมมือกัน แนะนำบริการด้านสุขภาพในท้องถิ่นที่มีอยู่ และทำให้การสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นปกติ จากบทความนี้ ผู้อ่านจะเข้าใจว่าหลักสูตรสุขภาพที่เน้นการกีฬาของ TGP ควบคู่ไปกับแบบจำลองบทบาทที่ใกล้เคียงกันนั้นมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกสำหรับเยาวชนอย่างไร

โมเดลใกล้เคียงและการพัฒนาทักษะการวิจัยชี้ให้เห็นว่าผลบวกของการออกกำลังกายมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางกายภาพและเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทางจิต จิตสังคม พฤติกรรม และวิชาการที่เพิ่มขึ้น การใช้โครงสร้างนี้ TGP จะจัดลำดับความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านกีฬาแบบทีมโดยใช้เกมทางกายภาพต่างๆ เป็นอุปมาสำหรับหัวข้อด้านสุขภาพต่างๆ

หลักสูตรมีความน่าสนใจ โต้ตอบได้ และละเอียดอ่อน เพื่อให้นักเรียนมีพื้นที่ปลอดภัยในการสะท้อนสถานการณ์จริง เมื่อนักเรียนดึงสายสัมพันธ์เหล่านั้น นักกีฬาของ NCAA จะฝึกทักษะการอำนวยความสะดวกและความสามารถในการให้คำปรึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าบทเรียนสามารถเข้าใจได้และมีส่วนร่วมTGP เสนอการฝึกอบรมสี่วันที่ครอบคลุมการจัดหลักสูตร การรู้หนังสือด้านสุขภาพ ความสามารถทางวัฒนธรรม และทักษะการอำนวยความสะดวกในชั้นเรียน บทบาทที่แตกต่างกันทำให้นักเรียนและนักกีฬามีโอกาสได้รับทักษะที่จำเป็น ไม่เพียงแต่สำหรับการนำเสนอโปรแกรมของเรา แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมของพลเมืองและการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง 666slotclub

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์