เว็บสล็อตInvictus Viseu: เส้นทางสู่การรวมตัวผ่านกีฬา

เว็บสล็อตInvictus Viseu: เส้นทางสู่การรวมตัวผ่านกีฬา

Invictus Viseu เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไรเว็บสล็อตที่มีภารกิจในการส่งเสริมกีฬาสำหรับทุกคน ซึ่งตั้งอยู่ในเขต Viseu ในโปรตุเกสInvictus Viseuเป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไรที่มีภารกิจในการส่งเสริมกีฬาสำหรับทุกคน ซึ่งตั้งอยู่ในเขต Viseu ในโปรตุเกส สมาคมก่อตั้งขึ้นใน 2017 หลังจากทำการสำรวจเกี่ยวกับประเภทของกีฬาที่ควรมอบให้กับชุมชนใน Viseu

ข้อมูลจากการสำรวจแสดงให้เห็นว่ามีการเสนอกีฬาที่หลากหลาย

สำหรับคนพิการเพียงเล็กน้อย เราจึงทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการพัฒนาโปรแกรมกีฬาที่พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการตั้งแต่ปี 2017 เราได้พัฒนาโปรแกรมกีฬาดังต่อไปนี้:

บริการกีฬาเป็นประจำ เน้นที่การเคลื่อนไหวของเด็ก การออกกำลังกายที่เหมาะสม และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางน้ำกีฬาดัดแปลง, เน้นกีฬาดัดแปลง, โพลีแบต, แฮนด์บอลวีลแชร์, ว่ายน้ำดัดแปลง, คาราเต้ดัดแปลงโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้ต้องขังและผู้ป่วยทางจิตโดยรวมแล้ว โปรแกรมเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการเข้าถึงการออกกำลังกายเป็นประจำ พร้อมด้วยบุคคลที่เชี่ยวชาญด้านกีฬาและได้รับการฝึกฝนให้ทำงานร่วมกับกลุ่มคนเฉพาะ (เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฯลฯ)

สิ่งนี้สำเร็จได้ด้วยชุดความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เราได้จัดตั้งขึ้นกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ด้วยเหตุนี้ เรามีทรัพยากรที่หลากหลายในมือ ซึ่งจำเป็นต่อการนำโปรแกรมกีฬาไปใช้กลยุทธ์ของเรายังอาศัยการมอบหมายบทบาทระหว่างพันธมิตรรายอื่นๆ ซึ่งช่วยให้กลุ่มคนต่างๆ มีส่วนร่วมในโปรแกรมกีฬาที่หลากหลายสำหรับชุมชน Viseuห้างหุ้นส่วนโรงเรียนตั้งแต่ปี 2017 การดึงดูดและรักษาผู้คนที่มีความต้องการพิเศษด้านกีฬาให้มากขึ้นถือเป็นความท้าทายสำหรับ Invictus Viseu ปัญหาแรกที่เราเผชิญคือครอบครัวและผู้มีโอกาสเป็นผู้เข้าร่วมไม่ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของกีฬา เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราร่วมมือกับโรงเรียนซึ่งมีบทบาทสำคัญ เป็นที่โรงเรียนที่เด็กส่วนใหญ่ได้สัมผัสกับกีฬาเป็นครั้งแรก

ดังนั้นสถานที่ของโรงเรียนจะต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่เชี่ยวชาญด้านกีฬาดัดแปลง

เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการเฉพาะสามารถเล่นกีฬาได้ตั้งแต่อายุยังน้อยและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนพลศึกษา ในพื้นที่นี้ สมาคมได้พัฒนาโครงการนำร่อง “Inclusão Ativa” (การรวมที่ใช้งานอยู่) โดยที่ช่างเทคนิคด้านกีฬาของ Invictus Viseu ไปที่โรงเรียนพันธมิตรเพื่อบูรณาการโครงการและสร้างกลยุทธ์และเงื่อนไขขั้นต่ำสำหรับการจัดตั้งกิจกรรมทางกายภาพและกีฬาที่ครอบคลุมใน ร่วมกับครูพลศึกษาการให้ข้อมูลทางทฤษฎีและการปฏิบัติแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษาช่วยให้พวกเขาได้รับการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการมีส่วนร่วมในด้านกีฬาสำหรับคนพิการ

การเข้าถึงเงินทุนปัญหาอีกประการหนึ่งที่เราเผชิญคือความยากลำบากในการเข้าถึงแอปพลิเคชันเงินทุนสำหรับการพัฒนากิจกรรมทางกายภาพและการกีฬาที่ปรับเปลี่ยนได้ เงินทุนมักจะหายากและขั้นตอนการสมัครอาจเป็นระบบราชการและใช้เวลานาน การสมัครควรมีความซับซ้อนน้อยลงและเป็นระบบราชการ และหน่วยงานด้านเงินทุนควรปรับปรุงเวลาตอบสนองของพวกเขาสหพันธ์กีฬามีส่วนร่วมนอกจากนี้เรายังพบว่ามีสหพันธ์กีฬาเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีแรงจูงใจให้สโมสรกีฬาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมและลงทุนในรูปแบบการกีฬาที่ปรับให้เหมาะสม มาตรการจูงใจบางอย่างที่สหพันธ์อาจนำมาใช้ ได้แก่ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสำหรับนักกีฬาที่พิการ และการลดหรือยกเว้นการเป็นสมาชิกสโมสรสำหรับสโมสรแบบรวม

นอกจากนี้ Invictus Viseu พบว่าเกณฑ์การเลือกปฏิบัติในเชิงบวกที่หายากสำหรับการจัดหาทรัพยากรวัสดุสำหรับการฝึกกีฬาดัดแปลง สหพันธ์ควรยืมวัสดุกีฬาที่ดัดแปลง (เช่น รถเข็นสำหรับเล่นกีฬา) ซึ่งจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นกีฬาสำหรับคนพิการนอกจากนี้ องค์กรกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติจำเป็นต้องทำงานเพื่อสร้างมาตรฐานและปรับปรุงสโมสรและสมาคมกีฬาให้มีความครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมด้านทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ ควรสร้างแรงจูงใจเพื่อให้แน่ใจว่าผู้จัดการกีฬาที่มีความสามารถในการใช้แบบจำลองกีฬาที่ครอบคลุมและยั่งยืนในระยะกลางถึงระยะยาวในชุมชนของตน

โครงสร้างพื้นฐานแบบรวม

สิ่งสำคัญมากคือ ก้าวไปข้างหน้า เราต้องเพิ่มจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ทุพพลภาพ รวมถึงการตั้งอยู่อย่างสะดวกและมีตารางฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพิการ สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่นักกีฬาเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และจำเป็นต้องรื้อถอนออกเพื่อให้พวกเขาเป็นเลิศสร้างจิตสำนึกในการทำให้กีฬามีความครอบคลุมมากขึ้นสำหรับคนพิการ จำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ผู้นำทางการเมือง ผู้นำกีฬา ชุมชนโรงเรียน สมาชิกในครอบครัวของคนพิการ และสังคมโดยรวม สิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนความคิดของผู้คนและสร้างและใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรวมคนพิการไว้ในกีฬา

งาน ” Jornadas Inclusivas de Viseu ” (Inclusive Days of Viseu) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย Invictus Viseu ร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับชาติหลายแห่ง การดำเนินการที่จับต้องได้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม นอกจากวัตถุประสงค์ในการทำให้ Viseu ทั้งหมดมีความรู้สึกไว งานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีกิจกรรมกีฬาตามแบบแผนและดัดแปลงสำหรับบุคคลที่มีความพิการและไม่ทุพพลภาพในสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและเข้าถึงได้สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน ในปี 2019 งานนี้ได้รับการเน้นเป็นตัวอย่างของ “Inclusive Good Practices” ” ในเอกสารล่าสุดที่จัดทำโดยรัฐบาลโปรตุเกสเรื่อง “คู่มือปฏิบัติ: สิทธิของคนพิการในโปรตุเกส”เว็บสล็อต